خاطرات پرستاری
تاريخ : دوشنبه 30 ارديبهشت 1392 | 18:40 | نویسنده : مامان سوده

بیایید قبل از اینکه درباره راه رفتن کسی قضاوت کنیم کمی با کفش های او راه برویم...

خدای مهربانم

ذره ی کوچک وجودم را در دریای بیکران خداوندیت غرق کن. بگذار لحظه لحظه ی زندگیم زمانی باشد برای غوطه ور شدن در حس بندگی ات؛در حس خوب نیاز. خدای مهربانم مرا ببخش بخاطر همه ی کارهایی که نباید انجام میدادم و دادم و بخاطر همه ی اعمالی که باید انجام میدادم و ندادم. خدایا مرا ببخش بخاطر همه ی آرزوهای دور و دراز و بیهوده ام. بخاطر همه ی درهایی که زدم بجز در خانه ی تو،بخاطر همه ی امیدهایی که بستم بجز امید به تو. خدایا مرا ببخش بخاطر همه ی ندانستن هایم. مرا ببخش که در لحظه های خوشی فراموشت کردم و با کوچکترین مشکلی به یادت آوردم.
خدایا دستم را که عمریست گرفته ای رهایش نکن.

خدایا رهایم نکن...
تاريخ : جمعه 3 مرداد 1393 | 18:16 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : دوشنبه 22 مهر 1392 | 15:56 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : جمعه 19 مهر 1392 | 21:53 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 10:18 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : يکشنبه 14 مهر 1392 | 10:14 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : پنجشنبه 14 شهريور 1392 | 17:06 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : چهارشنبه 13 شهريور 1392 | 18:27 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : سه شنبه 29 مرداد 1392 | 20:28 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : دوشنبه 28 مرداد 1392 | 9:57 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

تاريخ : جمعه 21 تير 1392 | 11:18 | نویسنده : مامان سوده


لطفاً کلمه عبور اختصاصی برای دسترسی به این مطلب را وارد نمائید

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد
Myspace Backgrounds

mouse code

كد ماوس